OUT TO SEA? THE PLASTIC GARBAGE PROJECT

OUT TO SEA? är en utställning om ett av vår tids största miljöproblem – marin nedskräpning. Varje år hamnar mer än 6 miljoner ton sopor i havet.

Bara längs Bohuskustens stränder sköljs det upp ca 8000 m3. Det innebär en kubik sopor per timme, dygnet runt, året runt.

I världen tillverkas idag 8000 kg plast varje sekund. Bara under åren 2000 - 2011 var plastproduktionen lika stor som under hela 1900-talet.  Plastprodukter finns idag överallt och utgör en naturlig del av vår vardag. Plast är billig, enkel att bearbeta och kan ges nästan vilka egenskaper som helst. Det är ett fantastiskt material men också med en stor nackdel: plaster är inte nedbrytbara.

Plastskräp skadligt för djurlivet

Många fåglar och marina djur dör varje år på grund av att de snärjt in sig i plastföremål eller ätit plastskräp. Till exempel har man funnit att 95 procent av stormfåglarna i Nordsjön hade plast i sina magar. Plast kan börja sin skadliga resa vid en Bohusläns kust för att sedan förflytta sig långa sträckor via havsströmmar. Den marina nedskräpningen är därför ett globalt problem och det är svårt att se konsekvenserna bara genom att undersöka sitt närområde.

Sönderdelas till mikropartiklar

Om plast hamnar i naturen försvinner den aldrig helt. Den bryts inte ner kemiskt eller biologiskt utan sönderdelas bara till mindre partiklar. Dessa mikroskopiska partiklar och fibrer av plast är spridda omkring i haven och mängderna mikropartiklar kommer fortsätta öka under lång tid framåt. Plastkornen tar sig in i näringskedjorna och till slut når plasterna oss genom maten vi äter.

Om plastens roll och konsekvenser

Utställningen tar tag i frågan om plastens roll i samhället. Vad händer när den blir en avfallsprodukt, skräp som hamnar i havet och sköljs upp på stränder? Utställningen visar på fördelarna med plasten som material men också dess baksida. Genom installationer, föremål och filmer berättar OUT TO SEA? om bakgrunden till problemet, hur det ser ut idag och vad vi kan göra för att hitta alternativa lösningar. Det är dags att ta ansvar för design, produktion, konsumtion och återvinning.

Globalt problem på lokal nivå

OUT TO SEA? The Plastic Garbage Project är en vandringsutställning som har tagits fram av Museum of Design Zurich. Den har hittills visats i Zurich, Hamburg, Tampere, Kolding och på Vandalorum i Värnamo. Efter Sjöfartsmuseet Avariet kommer utställningen vandra vidare till Lessac, Frankrike.

     – Vi är det första kulturhistoriska museet, som dessutom har en akvarieenhet, som tar sig an den här utställningen. Det känns extra roligt eftersom relationen mellan människa, hav och miljö är något vi jobbar med hela tiden, säger Emma Having, utställningschef.

OUT TO SEA? utsällning i Göteborg (Sjöfartsmuseet) 22 feb till 18 maj >>> goteborg.se/sjofartsm/utstallningar/

Projektet på Facebook >>> https://www.facebook.com/PlasticGarbageProject

 OUT TO SEA? The Plastic Garbage Projects hemsida >>> http://www.plasticgarbageproject.org/en/

Related articles

NSM #17 Preview

Where the blueberries are a-bloomin Ep.01

Photo by Mat. Turries

Första avsnitt. Hos Pontus.

Med Matthew Fader

Photo by Mat. Turries

Om lite mer än en månad släpps nya NSM. Vi fortsätter så klart vår resa genom Skandinavien och efter Gotland är det nu dags för det mystiska Bohuslän!...

Baltic Sea, Skagerrak & Kattegatt Bathymetry Database

En grymt bra sida om man vill reka nya spots!!!

NSM 24

Nordic Surfers Mag nr. 24 is here and were very glad to present it to you

NSM - Nordic Surfers Mag nr. 32

OUT NOW

instagram

@nordicsurfersmag
design by: add:kolon