STRÖMMAR AV PLAST

Marint skräp är ett stort problem längs Västkusten och för de västsvenska kustkommunerna. Strömmar från hela Nordsjönområdet och Östersjön möts i Skagerrak och flödar upp längs kusten och efterlämnar enorma mängder skräp.

"Varje år flyter det upp mängder med plast på Bohusläns stränder. Hur mycket är det? Vart kommer det ifrån? Vilka blir konsekvenserna för djur och natur, och vad kan vi göra åt det? I filmen möter vi personer som försöker besvara de här frågorna. Var och en från sitt perspektiv. Människor som engagerat sig i problemet, forskare och experter. Tillsammans ger de en bild av ett problem som vi först på senare år förstått omfattningen av. En berättelse som alla borde få ta del av."

Filmen har skapats i ett gemensamt arbete mellan Havsmiljöinstitutet, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, KIMO Sverige, Göteborgs kommun miljöförvaltning, Ren Kust, Håll Sverige Rent.

Mer info: www.havsmiljoinstitutet.se

Related articles

Two days on the Swedish West Coast

Photo by Axel Cooper-Williams

MÖLLE UNDER THREAT AGAIN!!!

Text by Skånes vågsurfare
Photo by Erik Nylander

SAVE MÖLLE

PLEASE SIGN THE PETITION

Text by Jeff Flindt
Photo by Jeff Flindt

NSM - Nordic Surfers Mag nr. 32

OUT NOW

GLASS

vol 1 The North Sea

Independent visual arts and free thinking shaped by our surfing world

Find focus

Handsome short film with our friend Daniel Hägglund. Surfer, photographer, film producer and wind power engineer.

instagram

@nordicsurfersmag
design by: add:kolon