Triptych

Michael Kew surfare, journalist, författare och fotograf, som vi har fått äran att publicera i aktuella NSM samt i tidigare nummer, sälpper idag en riktigt lovande trailer till hans första film: Triptych

instagram

@nordicsurfersmag
design by: add:kolon